Facebook Twitter
casinozking.com

Roulette 101 - Chơi Như Một Chuyên Gia

Đăng trên Có Thể 25, 2022 bởi Richard Clements

Roulette là một trò chơi đơn giản có thể mang lại lợi nhuận cao cho một con bạc. The House Edge rất cao trong trò chơi Roulette, vì vậy lựa chọn tốt nhất là nắm bắt hoàn toàn trò chơi. Một chút may mắn cũng không bao giờ đau. Theo sau bốn lời khuyên dễ dàng này có thể tăng cơ hội thành công của một người với Roulette.

1. Biết những điều cơ bản. Hiểu các nguyên tắc cơ bản của roulette là rất quan trọng đối với bất kỳ ai muốn làm chủ môn thể thao này. Đối tượng của roulette là chọn số chiến thắng xuất hiện trên bánh xe roulette. Người chơi có thể đặt cược kết hợp các số, chọn màu hoặc chọn số lượng sẽ là lẻ hay thậm chí. Có hai loại bánh xe roulette. Bánh xe Mỹ có 38 số vì một khe (00). Bánh xe châu Âu có 37 số (0-36). Ở Hoa Kỳ, cạnh nhà là 5,26 %, cao hơn đáng kể so với 2,63 của châu Âu.

2. Hiểu cờ bạc trong roulette. Có nhiều cược có thể được thực hiện trong roulette. Hai loại cược là bên trong cược và cược bên ngoài. Đặt cược thẳng lên là một cược vào một số duy nhất. Vụ cá cược rủi ro này trả 35 đến 1. Đặt cược chia là đặt cược vào hai số trả 17 đến 1. Mặc dù an toàn hơn so với đặt cược thẳng lên, tỷ lệ cược vẫn chống lại người tham gia. Stakes Stakes hoặc một đường cược là một cuộc cá cược trên một hàng số hoàn chỉnh. Vỏ cá cược này là 11 đến 1. Đặt cược góc hoặc đặt cược Quad xảy ra khi bộ xử lý được đặt để nó chạm vào bốn góc của số tiền được đặt cược. Đặt cược này trả 8 đến 1. Đặt cược là đặt cược tồi tệ nhất trong roulette vì cạnh nhà là 7,89 %. Đó là một đặt cược năm số trên 0, số 0 và số-1-2-3. Đặt cược này trả 6 đến 1. Việc đặt cược bên trong là đặt cược đường hai mặt là đặt cược vào sáu số trả 5 đến 1. Các cược bên ngoài là hàng chục cược và đặt cược cột, cả hai đều là 12 lần đặt cược số tiền trả 2 đến 1 .

3. Biết khi nào nên đặt cược và đặt cược bao nhiêu. Các đại lý phải giữ cho bánh xe di chuyển liên tục và xoay bánh xe theo hướng ngược lại của chuyển động bóng. Trong khi quả bóng vẫn đang di chuyển, người ta có thể đặt cược. Nhiều người chơi đặt cược trong khi quả bóng đang chuyển động vì họ có thể nắm bắt được một ý tưởng chính xác hơn về nơi bóng sẽ hạ cánh. Tuy nhiên, hãy thận trọng khi làm như vậy, bởi vì ngay khi quả bóng bắt đầu làm chậm, đại lý sẽ gọi ra "không còn đặt cược nữa". Kích thước đặt cược của bạn có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất tổng thể của bạn. Một số người chơi đặt cược quá lớn, điều này không được khuyến khích trong một trò chơi như Roulette. Các cạnh nhà lớn, và do đó đặt cược tốt nhất là vừa phải. Một lượng lớn chiến thắng vừa phải ít nhất là tốt như một chiến thắng lớn. Tuy nhiên, một vài tổn thất vừa phải chắc chắn tốt hơn một tổn thất lớn.

4. Chơi tại các bảng roulette hoàn chỉnh. Chơi tại một bảng hoàn chỉnh sẽ cung cấp cho bạn khoảng 30 vòng quay mỗi giờ, do đó giảm thời gian mà tiền của bạn phải chịu lợi thế tàn bạo. Ngoài ra, đừng lo lắng nếu người khác đã đặt chip lên một số, bạn sẽ tìm thấy các chip màu khác nhau trong roulette để bạn có thể đặt cược vào người khác.

Không có bất kỳ cách chắc chắn nào để giành được Roulette vì nó phần lớn là một trò chơi cơ hội. Nhưng, hiểu được trò chơi và trở thành một con bạc thông minh sẽ giúp tăng cơ hội chiến thắng của một người. Tổng số bảng roulette luôn là tốt nhất và các cổ phần rủi ro thấp hơn có thể lên tới nhiều hơn các cổ phần có rủi ro. Về lâu dài, Roulette là một trò chơi cơ hội; Vì vậy, một chút may mắn luôn là một điều tuyệt vời để có.